3- AR-GE PROJESİ

Zorunlu Doldurulması Gereken Formlar

       1- Proje Öneri Formu

       2- Özgeçmiş

       3- Proje Öneri Formu Eki

       4- Bütçe Gerekçesi

       5- Yayın Listesi

       6- Proje İzin Belgesi

       7- Etik ve-veya Diğer Hak İhlali Kabul ve Beyan Formu

       8- Proje Konusu Üzerindeki Ortak - Paylı Hak Sahipliği Beyan Formu

       9- Proforma Fatura

Projenin Konusuna ve-veya Bütçe Talebine İstinaden Doldurulması Gereken Formlar

        1- Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu

        2- Teknik Şartname

        3- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Yazısı

Yukarı Çık