Öğretim Üyelerimizin Proje Başarıları

Üniversitemiz Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Anık’ın danışmanlığında doktora öğrencimiz Yudum Tepeli Büyüksünetçi TÜBİTAK 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı 2018 yılı 3. Dönemi kapsamında "Nöroaminidaz ve Hemaglutinin Temelli Elektro-Nano Diyagnostik Platformlar: Influenza ve Kanser Tanısına Yönelik Model Sistemlerin Geliştirilmesi" başlıklı doktora tezi ile ve

  özel başarı ölçütlerini sağlayarak doktora eğitimi boyunca desteklenmeye uygun bulunmuştur.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yılmaz'ın danışmanlığında 2. Sınıf öğrencimiz Edip Gezgin'in, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrecileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında "Antakya'da Yaşayan Suriyellerin Adaptasyon ve Entegrasypn Sorunlarının İncelenmesi" adlı projesi kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Avşarın yürütücü ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedri Kurtuluş, Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Denizhan VARDAR, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman DONDURUR, Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can CANOĞLU, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuretdin KAYMAKCI, Uzman Şebnem ARSLAN, Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ulaş AVŞAR ve Samuel NIEDERMANNın araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında "Ege Denizi Kıta Sahanlığındaki Fay Kontrollü Deniz Altı Jeotermal Kaynakların Araştırılması ve Karakterizasyonu" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ülgenin yürütücü ve Öğretim Elemanı Araş. Gör. Onur Toygarın bursiyer olarak yer aldığı TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında "Çevresel Yer Titreşimlerinin Palplanş ve Atık Kauçuk Yonga Dalga Bariyerleri ile Yalıtımı: Saha Deneyleri ve Sayısal Modelleme" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Berke Pişkinin yürütücü, Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Fatih Pişkin ve Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Çakmakın araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında "İki-Aşamalı Termokimyasal Hidrojen Üretimi İçin Perovskit Oksitlerin Geliştirilmesi" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim elemanlarımızı ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz Araştırma Uygulama ve Proje Koordinasyon Merkezi (MÜPKOM) Müdürü Doç. Dr. Tuğba Uçma Uysal’ın koordinatör olarak,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve MÜPKOM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ceray Aldemir,  Öğretim Elemanı Araş. Gör. Eyüp Şen ve Öğretim Elemanı Araş. Gör. Egemen Kahraman’ın araştırmacı olarak görev  yaptıkları, Bursa Uludağ Üniversitesi (Türkiye) koordinatörlüğünde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uluslararası Murad Hüdavendigar A. İ. H. L., Universidad De Leon (İspanya), Stichting Business Development Friesland (Hollanda), Kauno Technologijos Universitetas (Litvanya) ve Letterkenny Instıtute Of Technology (İrlanda) ortaklığında, Academic Hospitality For International Students In Higher EducationBuilding Guidelines For Academic And Non-Academic Staffbaşlıklı, 206,152.00 Avro bütçeli proje 2019 Yılı Avrupa Birliği Erasmus + KA2 Strategic Partnerships for Higher Education projesi olarak  desteklenmeye değer bulunmuştur.

 

Öğretim üyelerimizi ve öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Uçma Uysal’ın koordinatör, Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ceray Aldemir ve Öğretim Elemanı Araş. Gör. Eyüp Şen’in araştırmacı olarak görev  yaptıkları University of Deusto (İspanya) koordinatörlüğünde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Training 2000 (İtalya), Elderberry Inc (İsveç),  ELS (Bileşik Krallık), The Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (Polonya) ortaklığında, Intercultural Competence Development for International Business Environment” başlıklı, 134.930 Euro bütçeli proje 2019 Yılı Avrupa Birliği Erasmus + KA2 Strategic Partnerships for Adult Education Projesi olarak  desteklenmeye değer bulunmuştur.

 

Öğretim üyelerimizi ve elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Kızılın yürütücü olarak yer aldığı "Euromos Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması" adlı proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Kızılın yürütücü olarak yer aldığı "Euromos Kazısı" adlı proje Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmek üzere kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Bahadır Keskinin yürütücü ve Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kasap Keskin’ in araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında "Kristalize Katkıların Tasarlanmış Çimentolu Kompozitlerin Kendiliğinden İyileşme Davranışına Etkisi" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltıkın yürütücü ve Öğretim Elemanı Arş. Gör. Filiz Gümüş Dönmez’ in araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında "Ekranların Doğal Platosu: Muğla İli Film Turizmi Uygulamalarının Değerlendirilmesi" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Fatih Pişkinin yürütücü olarak yer aldığı TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında "Kontrollü Alaşımsızlaştırma Yöntemi İle Nano-Gözenekli Filtrelerin Geliştirilmesi" adlı projesi kabul edilmiştir.

 

Öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Yıldızın TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında "Mikro RNA Mir-124-3P'nin P60-Katanin ifadesi Üzerindeki Olası Regülasyonun Aydınlatılması"  adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in yürütücü, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Uçma Uysal, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Daniela Giannetto, Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ceray Aldemir, Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Avcı ve Öğretim Elemanı Araş. Gör. Eyüp Şen'in araştırmacı olarak yer aldığı TR32/19/TD/0002 kodlu "Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi" başlıklı proje GEKA Teknik Destek Programı kapsamında Mart-Nisan 2019 Döneminde 30.000 TL bütçe ile desteklenmeye uygun bulunmuştur.

 

Öğretim üyelerimizi ve öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi  Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus İnce’nin yürütücü ve Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Mustafa Gökçe, Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serdal Soyluer, Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Şadan Özden, Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Aslı Çandarlı Şahin, Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erhan KARATAŞ ve Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete MİMİROĞLU’nun araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında ve İslâm Medeniyeti ve Bilim Tarihi Çağrısı altında "İstanbul’un Fethinin Teknolojik Temelleri" adlı 800.000 tl bütçeli proje başvuruları ilk aşamayı geçerek ikinci aşamada değerlendirilmeye hak kazanmıştır.

 

Öğretim üyelerimizi ve öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yılmazın danışmanlığında 4. sınıf öğrencimiz Fatma Damla Üzümcü’ nün ERASMUS+ Programı Gençlik Hareketliliği (KA105) kapsamında "The time is now! Inter-cultural Learning Dialogue as a tool for new leaders" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hançer’in katkılarıyla geliştirilen "Nanoteknoloji Kaplama Teknolojisi"  adlı Altın Madalyalı Uluslararası Patenti Erciyes Teknopark tarafından ticari olarak lisanslanmıştır.

 

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ramazan Akkaya’ nın TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) kapsamında "ThermProc: Termodinamik Süreç Simülasyonu Çerçevesi" adlı projesi kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapmakta olan Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Taylan Doğaroğlu’ nun TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG) kapsamında "Arı Hastalıklarının Akustik ve Koku Analizleri ile Makine Öğrenmesi Teknolojisi Kullanılarak Erken Tespiti" adlı projesi kabul edilmiştir.

 

Öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Balın danışmanlığında 4. sınıf öğrencimiz Canan Altay'ın TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında "Optik Metot İle Topraktaki Nem Seviyesini Ölçen Ve Sulama Sistemini Aktive Eden Tasarım" adlı projesi kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergun Kaya’nın danışmanlığında 4. sınıf öğrencilerimiz Onur Çelik, İrem Aktay ve Yağmur Gültekin’ in TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında "Kriyojenik Tekniklerle Germplazmı Uzun Süreli Koruma Altına Alınan Tıbbi-Aromatik Mentha Piperita L. (Nane) Bitkisinin Kriyoprezervasyon Sonrası Genetik Kararlılığının ISSR Markör Tekniği İle Belirlenmesi" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergun Kaya’ nın danışmanlığında 3. sınıf öğrencilerimiz Esra Demiral ve Bengisu Narlının TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında "Antik Kemiklerden İzole Edilen DNA Örneklerinde Kanser Genlerinden ‘p53’, ‘GADD153’ ve ‘p14ARF’ nin Belirlenmesi" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan’ın danışmanlığında 3. sınıf öğrencimiz Muhammed Mehmet Topkaya’nın TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında "İstilacı Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki)’nın Sarıçay Deresindeki Yabancı ve Endemik Balık Türleri ile Beslenme Etkileşimleri" adlı projesi kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kasal’ın danışmanlığında Öğretim Elemanı Arş. Gör. Tolga Kuşkun’un TÜBİTAK–2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında 9 ay süreli "Strength-Weight Optimisation of Upholstered Sofas by Numerical Analyses (FEM)" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allının danışmanlığında Dr. İsmail Şen’ in TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 12 ay süreli "Toprak Altındaki Organik Maden Trüflerin Yetiştiriciliği; Mikorizal Gelişimin İncelenmesi ve Karakterizasyonu" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kasal’ın TÜBİTAK–2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 6 ay süreli "Utilization and Design of Some Furniture Fasteners with Auxetic Materials and Strength of L-shaped Furniture Corner Joints Connected with Auxetic Fasteners" adlı projesi kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Pınar Doğan

ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu’ nun 11-14 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan "21. Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Toplantısı, TOK2019"  adlı etkinlikleri TÜBİTAK 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur.

 

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Bilge Şentürk ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ummuhan Gökovalı’ nın TÜBİTAK 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı kapsamında "Evaluation of Household Health Expenditures: The Case of Turkish Health Transformation Project"  adlı projeleri 5th International Health Congress - University of Oxford etkinliğinde sunulmak üzere kabul edilmiştir.

 

Öğretim elemanımızı ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi  Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz’in koordinatör ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Killi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fıtnat Güler EKMEKÇİ, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan TAŞKAVAK, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir ÖZCAN, Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Salim Can AKÇINAR ve Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Baran YOĞURTÇUOĞLU nun eğitmen olarak yer aldığı TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında 15.09.2019-21.09.2019 tarihleri arasında "Sucul Türlerde İstilacılık Potansiyeli Belirleme - Veri Toplama, Risk Tarama ve Karar Alma Süreçleri" adlı projeleri kabul edilmiştir.

 

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Onur Kılınççeker’in danışmanlığında Mehmet Tezcan’ın TÜBİTAK–2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında "Dizgi Tabanlı Düzenli İfadeden Test Dizisi Üretimi" adlı projeleri birinci aşama değerlendirmesi (ön inceleme) ve ikinci aşama değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunmuş ve öğrencilerimiz bölge yarışmalarına katılmak ve projelerini sergileyip sunmak üzere İzmir’ e davet edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mahmut Beler’in danışmanlığında Rukiye Çelik ve Gülşah Akgündüz’ün TÜBİTAK–2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında "Turizme Can Kat" adlı projeleri birinci aşama değerlendirmesi (ön inceleme) ve ikinci aşama değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunmuş ve öğrencilerimiz bölge yarışmalarına katılmak ve projelerini sergileyip sunmak üzere İzmir’e davet edilmiştir.

 

Öğretim elemanımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mahmut Beler’in danışmanlığında Gamze Akdoğan ve Aysun Şen’in TÜBİTAK–2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında "Hastalığımı Biliyorum, Doğru Hekime Gidiyorum" adlı projeleri birinci aşama değerlendirmesi (ön inceleme) ve ikinci aşama değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunmuş ve öğrencilerimiz bölge yarışmalarına katılmak ve projelerini sergileyip sunmak üzere İzmir’e davet edilmiştir.

 

Öğretim elemanımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslanın danışmanlığında Ahmet Önder Gür ve Şafak Öksüzer’in TÜBİTAK–2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında "Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Blokzinciri Tabanlı Mahremiyet Çözümü" adlı projeleri birinci aşama değerlendirmesi (ön inceleme) ve ikinci aşama değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunmuş ve öğrencilerimiz bölge yarışmalarına katılmak ve projelerini sergileyip sunmak üzere İzmir’ e davet edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem Süzek’in danışmanlığında Muzaffer Şenkal’ın TÜBİTAK–2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında "Alerjim - Bireysel Alerji Yönetimi Uygulaması" adlı projeleri birinci aşama değerlendirmesi (ön inceleme) ve ikinci aşama değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunmuş ve öğrencilerimiz bölge yarışmalarına katılmak ve projelerini sergileyip sunmak üzere İzmir’ e davet edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kasal’ın danışmanlığında Şeyma Aktürk ve Umut Kaymak’ın TÜBİTAK–2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında "Ahşap Sandalye Birleştirmeleri İçin Kabul Edilebilir Tasarım Yüklerinin Sonlu Elemanlar Metodu İle Teorik Olarak Belirlenmesi" adlı projeleri birinci aşama değerlendirmesi (ön inceleme) ve ikinci aşama değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunmuş ve öğrencilerimiz bölge yarışmalarına katılmak ve projelerini sergileyip sunmak üzere İzmir’ e davet edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arslan Kaya’nın danışmanlığında Talha Çakmak, Sevcan Arslan ve Dilek Demir’ in TÜBİTAK–2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında "Yeni Nesil İleri Yüksek Mukavemetli Çeliklere Bor İlavesi ve Etkisi” adlı projeleri birinci aşama değerlendirmesi (ön inceleme) ve ikinci aşama değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunmuş ve öğrencilerimiz bölge yarışmalarına katılmak ve projelerini sergileyip sunmak üzere İzmir’e davet edilmiştir.

 

Öğretim üyemizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Son Güncelleme Tarihi : 11.09.2019 14:07:13 Okunma Sayısı : 476

Son Duyurular
>